بانکداری باز

API مخفف عبارت Application Programming Interface است که به رابط برنامه‌‌نویسی نرم‌افزار ترجمه می‌شود. در واقع API بخشی از یک اپلیکیشن است که امکان برقراری ارتباط با اپلیکیشن‌های دیگر را فراهم می‌کند. ...

نوآوری باز در اصل الگو یا مدلیست که تاکید می‌کند شرکت‌ها برای رشد و توسعه باید از ایده‌های خارجی همانند ایده‌های داخلی استفاده کنند و مسیرهای ورود به بازار، چه داخلی و چه خارجی را نیز در پیش بگیرند....