اخبار

 پرورش مهارت‌های نرم، راهکار موفقیت زنان در حوزه فناوری اطلاعات ۲۳ ژوئن (۳ تیرماه) روز جهانی «زن در مهندسی» نام‌گذاری شده و هدف از این نام‌گذاری، ترویج حضور زنان در حوزه مهندسی و بهبود وضعیت کاری آنها در این زمینه است. در سال‌های گذشته حضور زنان ایرانی...