Author: admin

 پرورش مهارت‌های نرم، راهکار موفقیت زنان در حوزه فناوری اطلاعات ۲۳ ژوئن (۳ تیرماه) روز جهانی «زن در مهندسی» نام‌گذاری شده و هدف از این نام‌گذاری، ترویج حضور زنان در حوزه مهندسی و بهبود وضعیت کاری آنها در این زمینه است. در سال‌های گذشته حضور زنان ایرانی...

API مخفف عبارت Application Programming Interface است که به رابط برنامه‌‌نویسی نرم‌افزار ترجمه می‌شود. در واقع API بخشی از یک اپلیکیشن است که امکان برقراری ارتباط با اپلیکیشن‌های دیگر را فراهم می‌کند. ...

نوآوری باز در اصل الگو یا مدلیست که تاکید می‌کند شرکت‌ها برای رشد و توسعه باید از ایده‌های خارجی همانند ایده‌های داخلی استفاده کنند و مسیرهای ورود به بازار، چه داخلی و چه خارجی را نیز در پیش بگیرند....